DỊCH VỤ


Trang dịch vụ
  • Vận chuyển hàng nguyên container (FCL)
  • Vận chuyển hàng lẻ (LCL)
  • Đóng hàng consol nhiều chủ hàng (LCL/FCL)
  • Dịch vụ hàng lẻ consol (FAK or Groupage Containers)
  • Dịch vụ lấy / giao hàng tận nơi. 
  • Hàng rời và hàng công trình
  • Soạn thảo chứng từ hàng xuất.
  • Dịch vụ vận chuyển hàng không chất lượng cao / tiết kiệm.
  • Dịch vụ lấy / giao hàng tận nơi
  • Giải pháp kết hợp đường hàng không - đường biển.
  • Soạn thảo chứng từ xuất khẩu
  • Thuê nguyên tàu hoặc từng phần.
  • Vận chuyển thiết bị chuyên dụng
  • Hàng quá khổ - quá tải
  • Giao nhận và lắp đặt thiết bị theo yêu cầu
  • Khai thuê Hải quan
  • Quản lý chứng từ xuất-nhập
  • Khảo sát và nghiên cứu kỹ để đạt độ an toàn - hiệu quả trước khi vận chuyển hàng dự án / công trình.
  • Đảm bảo khởi hành đúng lịch.
  • Vận chuyển xuyên suốt.
  • Dịch vụ giao nhận hàng tận nơi.
  • Giá cả hợp lý.
  • Quản lý hàng xuất - nhập.
  • Giao nhận hàng.
  • Xếp dỡ hàng hóa.
  • Đóng gói, đóng kiện đúng tiên chuẩn.
  • Quản lý và báo cáo tồn kho.
  • Khai thuê Hải quan
  • Báo cáo kiểm đếm hàng hóa.